สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ก.ค.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ก.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 604,525 21,965,163 25.42%
HANA-R 2,081,800 147,225,375 24.72%
DELTA-R 176,900 98,466,800 19.12%
S-R 858,300 1,801,392 17.39%
SCCC-R 11,800 2,003,300 17.35%
QH-R 4,298,200 9,756,882 17.29%
EGCO-R 205,000 35,623,100 16.90%
SPA-R 98,400 752,085 16.30%
WHAUP 642,600 2,833,122 15.53%
AWC-R 10,230,800 44,344,444 14.26%
MBK-R 466,900 6,303,700 13.44%
BLAND-R 887,900 979,511 13.35%
TASCO 558,700 10,812,140 13.07%
PLANB-R 990,600 6,029,000 12.98%
BJC 598,400 20,908,275 12.70%
GULF 934,900 32,070,450 12.27%
OR 2,589,800 78,320,025 11.64%
BTS 2,196,900 20,461,200 11.25%
BEM-R 1,683,400 13,803,880 11.23%
CPN-R 499,600 26,232,575 10.85%
STEC-R 938,100 12,861,510 10.82%
MINT-R 1,558,400 47,155,075 10.79%
TTW 554,900 6,547,820 10.57%
TRUE 3,632,400 11,588,608 10.54%
TVO-R 208,400 6,863,325 10.43%
GFPT 449,600 5,179,010 10.22%
SGP-R 241,300 2,782,680 9.89%
AP 1,102,000 9,253,105 9.87%
BH-R 99,500 12,827,450 9.66%
TPIPP 363,500 1,599,400 9.66%
UNIQ 106,000 776,775 9.60%
TCAP 403,800 13,931,100 9.51%
BA-R 1,683,200 18,336,750 9.45%
RATCH 447,100 20,440,525 9.39%
ADVANC 296,800 50,826,250 9.36%
CENTEL 120,000 3,938,075 9.28%
BDMS-R 3,280,300 77,338,270 9.11%
PTTEP-R 527,100 62,362,800 9.09%
EA-R 1,219,900 73,790,625 9.04%
ESSO-R 1,774,900 14,640,315 8.95%
ORI-R 648,200 5,790,580 8.80%
KTC-R 841,900 57,607,500 8.77%
MTC-R 356,600 20,532,550 8.38%
CRC 654,600 22,199,300 8.36%
STGT-R 1,258,300 51,986,700 8.25%
MEGA-R 294,300 11,121,025 8.13%
HMPRO 1,799,700 26,143,290 7.94%
STA-R 1,407,400 56,322,450 7.91%
AMATA 725,800 13,398,870 7.81%
AMATA-R 723,800 13,385,160 7.79%
CKP-R 1,439,900 8,020,530 7.54%
BAFS-R 42,200 1,169,250 7.53%
TU 1,759,300 35,030,430 7.49%
BCH-R 1,533,800 35,821,970 7.43%
CENTEL-R 95,600 3,141,650 7.39%
SISB-R 40,700 386,650 7.37%
SAWAD-R 787,700 55,414,925 7.36%
KCE-R 1,498,200 112,657,425 7.30%
MINT 1,048,500 31,711,300 7.26%
PSH 55,100 760,380 7.23%
QH 1,793,300 4,088,246 7.21%
IVL 758,000 31,275,000 7.19%
PTTEP 415,900 49,164,150 7.18%
JMT-R 419,000 17,968,525 7.14%
TVO 141,200 4,653,525 7.07%
SABINA 11,700 237,510 7.06%
ESSO 1,394,100 11,523,000 7.03%
VGI 1,573,200 9,388,090 7.00%
STGT 1,061,200 44,063,950 6.96%
EPG 437,900 4,856,710 6.87%
PRM 896,900 6,358,080 6.83%
TPIPL-R 558,900 1,001,710 6.80%
CPF-R 2,316,300 62,526,875 6.78%
HANA 569,700 40,241,675 6.76%
MEGA 242,000 9,149,225 6.69%
BCPG 234,100 3,080,530 6.64%
PTL-R 166,500 4,462,300 6.46%
KKP-R 284,500 15,997,625 6.41%
IRPC 8,903,600 34,662,908 6.40%
SCC 128,800 55,440,000 6.34%
TU-R 1,477,500 29,423,140 6.29%
SCC-R 126,400 54,185,200 6.23%
SMPC 16,400 175,480 6.15%
STEC 533,100 7,313,660 6.15%
BGRIM 468,500 19,989,600 6.05%
PTG-R 405,600 7,516,900 6.03%
PTTGC-R 654,600 38,687,175 5.83%
WHAUP-R 241,100 1,056,676 5.83%
GLOBAL-R 1,189,900 25,343,710 5.72%
LH 3,026,700 24,274,695 5.66%
AOT 1,136,600 71,004,875 5.55%
BLA-R 88,900 2,578,100 5.53%
TQM-R 28,500 3,462,000 5.50%
DTAC 370,900 11,316,175 5.47%
SGP 133,400 1,534,100 5.47%
SPRC-R 869,900 8,394,535 5.47%
GPSC 1,308,600 96,692,225 5.40%
KTB 1,904,200 20,565,360 5.39%
CKP 1,025,200 5,692,870 5.37%
SPALI-R 337,900 7,083,980 5.33%
GPSC-R 1,286,700 95,832,600 5.31%
EPG-R 336,900 3,734,290 5.28%
EGCO 63,400 11,031,600 5.23%
AOT-R 1,068,900 66,944,325 5.22%
PSH-R 39,000 538,200 5.12%
STA 907,200 36,302,750 5.10%
BJC-R 237,000 8,290,150 5.03%
CRC-R 387,800 13,202,750 4.95%
THANI 1,371,500 6,817,828 4.94%
CPF 1,676,800 45,273,600 4.91%
SPRC 775,800 7,500,725 4.88%
TOP 465,900 25,438,375 4.86%
ADVANC-R 153,800 26,432,250 4.85%
TTB 14,855,400 16,732,040 4.85%
CPALL 791,800 47,629,125 4.74%
PTT 2,705,000 106,171,250 4.69%
SPCG 19,200 359,670 4.63%
AEONTS 30,300 5,773,150 4.54%
COM7-R 167,300 11,781,075 4.49%
SIRI 8,867,200 11,871,252 4.48%
BH 46,000 5,923,400 4.47%
RS-R 483,200 11,104,570 4.40%
MAJOR-R 358,300 8,791,660 4.36%
JMART 178,800 6,090,200 4.35%
MTC 184,700 10,645,025 4.34%
CPALL-R 722,600 43,454,000 4.33%
BCP-R 195,300 4,814,030 4.25%
MAJOR 349,200 8,548,320 4.25%
BDMS 1,523,000 35,566,490 4.23%
CPN 191,000 10,010,900 4.15%
AWC 2,965,000 12,905,206 4.13%
VGI-R 916,700 5,473,835 4.08%
CBG 153,700 21,974,150 4.06%
CHG-R 10,368,900 41,936,262 4.04%
TOP-R 387,400 21,126,400 4.04%
BTS-R 784,400 7,292,840 4.02%
GLOBAL 836,700 17,730,860 4.02%
PTTGC 446,200 26,371,750 3.98%
KSL-R 423,500 1,607,300 3.96%
EASTW-R 103,100 1,040,620 3.87%
TPIPP-R 142,400 625,956 3.78%
DTAC-R 252,700 7,707,350 3.73%
ICHI 333,200 4,049,490 3.73%
OR-R 828,400 25,136,150 3.72%
ORI 271,800 2,435,675 3.69%
SC-R 103,800 319,394 3.69%
SPALI 232,200 4,856,640 3.66%
COM7 134,200 9,464,100 3.60%
OSP 830,600 31,651,075 3.59%
TISCO-R 583,400 53,632,600 3.51%
BGRIM-R 268,500 11,411,325 3.46%
PSL-R 444,900 9,345,810 3.43%
EASTW 91,000 910,000 3.42%
RS 365,300 8,402,830 3.33%
PSL 423,900 8,911,280 3.27%
RATCH-R 155,000 7,069,325 3.25%
BCH 665,700 15,566,380 3.22%
RCL-R 433,200 23,815,800 3.22%
PLANB 245,300 1,496,330 3.21%
KKP 142,000 8,025,250 3.20%
TTA-R 426,900 7,207,320 3.20%
PLAT-R 6,100 18,824 3.04%
IRPC-R 4,224,600 16,426,770 3.03%
INTUCH 283,200 18,408,000 3.01%
TTA 401,600 6,790,470 3.01%
SF-R 432,100 4,841,940 2.99%
JR 35,200 275,540 2.97%
BEM 440,500 3,612,100 2.94%
DOHOME 367,700 9,550,200 2.88%
BAM-R 353,800 6,644,330 2.87%
GUNKUL-R 18,627,900 90,604,080 2.87%
M-R 45,500 2,373,600 2.87%
BBL 433,900 49,219,150 2.83%
WHA 771,000 2,494,624 2.82%
CK-R 111,100 2,107,370 2.73%
DCC-R 290,800 884,032 2.68%
SCGP 512,200 31,531,700 2.64%
PTG 176,000 3,256,000 2.62%
BLA 41,600 1,207,075 2.59%
TASCO-R 109,200 2,107,540 2.56%
LPN 83,400 433,680 2.55%
MCS 27,700 396,110 2.55%
BAFS 14,200 394,050 2.53%
TCAP-R 105,400 3,650,800 2.48%
AEONTS-R 16,400 3,119,200 2.46%
KBANK 930,100 111,240,300 2.46%
KEX 105,500 4,088,125 2.44%
THANI-R 669,200 3,295,006 2.41%
TQM 12,300 1,492,750 2.37%
JMT 137,000 5,901,850 2.34%
LALIN-R 11,300 110,740 2.34%
BANPU 15,234,200 208,408,870 2.33%
SCGP-R 446,400 27,463,475 2.30%
AP-R 255,700 2,144,040 2.29%
GUNKUL 14,540,200 70,008,342 2.24%
SAWAD 239,900 16,731,925 2.24%
BBL-R 335,100 38,099,300 2.19%
TIP 35,500 1,104,725 2.19%
DCC 236,000 717,440 2.17%
ETC 116,800 365,438 2.15%
LALIN 10,300 101,520 2.13%
LPN-R 69,000 358,800 2.11%
CBG-R 79,100 11,324,350 2.09%
SYNEX 40,000 1,046,950 1.98%
MBK 68,400 923,480 1.97%
HMPRO-R 439,200 6,412,320 1.94%
TTCL 31,400 143,184 1.93%
CK 78,100 1,481,850 1.92%
RCL 258,100 14,166,100 1.92%
EA 255,400 15,499,350 1.89%
GFPT-R 83,000 957,840 1.89%
PTL 48,400 1,290,000 1.88%
GULF-R 142,400 4,877,200 1.87%
AAV-R 1,027,800 2,993,764 1.83%
LH-R 960,600 7,684,800 1.80%
TOA-R 129,700 4,377,225 1.79%
KSL 190,900 726,490 1.78%
ERW 99,400 286,908 1.72%
THCOM-R 379,100 4,369,650 1.67%
BKI 1,600 449,600 1.64%
BANPU-R 10,586,000 141,941,380 1.62%
ASP 100,000 363,070 1.61%
TPIPL 132,300 238,238 1.61%
TISCO 266,700 24,226,950 1.60%
MC 25,300 233,300 1.59%
BCP 71,600 1,764,000 1.56%
TFG-R 71,400 354,476 1.56%
KCE 314,500 23,770,750 1.53%
RPC 96,900 92,390 1.53%
GGC 32,200 350,980 1.52%
BAY-R 11,200 351,950 1.51%
SIRI-R 2,984,800 3,990,034 1.51%
SCB-R 293,700 28,958,675 1.49%
BAM 177,500 3,326,360 1.44%
SHR 50,100 167,926 1.42%
SCN 83,600 259,320 1.38%
BPP-R 137,200 2,439,050 1.36%
CHAYO 100,000 1,443,000 1.36%
M 21,400 1,112,400 1.35%
UTP 31,300 658,220 1.34%
BAY 9,900 311,850 1.33%
KTC 120,600 8,267,075 1.26%
THG 10,100 280,275 1.26%
BPP 124,100 2,219,580 1.23%
SCB 243,900 23,985,175 1.23%
PR9 9,200 100,450 1.21%
BGC 27,800 288,190 1.17%
AKR 304,900 322,737 1.16%
ROJNA 206,700 1,471,945 1.04%
TTB-R 3,127,600 3,510,989 1.02%
WHA-R 277,900 894,838 1.02%
ACE 72,900 268,272 1.01%
MONO 192,800 359,261 1.01%
SSP 73,600 955,060 0.93%
STANLY 200 37,000 0.89%
EP 11,400 67,295 0.88%
TKN 86,800 678,640 0.88%
CHG 2,226,000 8,926,644 0.87%
SINGER-R 7,800 280,125 0.87%
ASK 9,100 318,025 0.85%
RBF-R 324,500 7,394,770 0.85%
SAPPE 8,000 200,740 0.83%
THCOM 189,000 2,195,930 0.83%
TKN-R 76,600 597,840 0.78%
TRUE-R 266,400 852,480 0.77%
AAV 424,400 1,228,858 0.76%
MDX 4,000 22,400 0.74%
SCCC 500 85,000 0.74%
IVL-R 71,800 2,944,425 0.68%
SAT 19,000 421,390 0.67%
LANNA 14,900 244,280 0.64%
PTT-R 359,800 14,122,150 0.62%
S 30,100 63,210 0.61%
DEMCO-R 10,400 48,048 0.60%
JWD 96,300 1,556,270 0.56%
DEMCO 9,400 43,642 0.54%
HTC 500 18,525 0.51%
SHR-R 17,800 59,452 0.50%
ITD 641,100 1,569,988 0.47%
JMART-R 17,000 579,250 0.41%
STPI 190,500 972,480 0.41%
CGD 643,000 385,800 0.40%
SF 56,400 626,040 0.39%
ILM 36,200 543,920 0.34%
DELTA 3,000 1,678,000 0.32%
GREEN 115,900 233,540 0.32%
STARK 221,400 889,492 0.32%
SCI 5,500 11,660 0.30%
SPCG-R 1,100 20,680 0.27%
KGI 17,000 122,400 0.24%
SIS 5,200 198,250 0.24%
BA 40,800 428,800 0.23%
VIBHA 122,400 291,896 0.22%
ACE-R 15,000 55,200 0.21%
JKN 6,500 64,780 0.21%
NEX 101,700 712,430 0.21%
ASIAN 30,200 498,580 0.17%
DOHOME-R 21,800 577,600 0.17%
OSP-R 32,500 1,234,225 0.14%
BCPG-R 4,700 61,670 0.13%
LOXLEY 9,600 26,064 0.11%
PRIME 7,500 16,464 0.11%
RBF 41,300 918,410 0.11%
AH 1,000 22,720 0.10%
PRM-R 11,600 82,940 0.09%
ITD-R 93,300 233,250 0.07%
INTUCH-R 5,600 364,000 0.06%
LHFG-R 800 896 0.06%
DDD 1,000 18,560 0.05%
DOD 6,800 98,090 0.05%
ICHI-R 4,000 48,400 0.04%
SYNEX-R 900 23,725 0.04%
KBANK-R 7,600 915,800 0.02%
TSTH 38,800 65,087 0.02%
VIBHA-R 5,300 12,738 0.01%
XO 1,500 34,560 0.01%

ที่มา :

Back to top button
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|