TIJ เปิดผลวิจัยผ่าวงจรปัญหา ละเมิด-แสวงประโยชน์ทางเพศจาก "เด็กชาย"

TIJ เปิดผลวิจัยผ่าวงจรปัญหา ละเมิด-แสวงประโยชน์ทางเพศจาก "เด็กชาย"
21 พฤษภาคม 2564
65

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ "ไทแคค" (Thailand Internet Crimes Against Children; TICAC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานสถิติการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาคดีคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2561 จับกุมได้ 68 คดี ปี 2562 จับกุมได้ 72 คดี และปี 2563 จับกุมได้ 90 คดี

โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก ปัญหายิ่งหนักขึ้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ถึง 9 มิ.ย.63 ไทแคคสามารถจับกุมคนร้ายได้มากถึง 53 คดี (จากตลอดทั้งปี 90 คดี) มีผู้เสียหายเป็นเด็ก 40 คน ที่น่าตกใจคือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเป็นเด็กชายถึง 31 คน และเด็กหญิง 9 คน มีภาพในสื่อลามกที่ตรวจยึดได้กว่า 100 คนและยังยึดไฟล์ลามกได้มากถึง 150,000 ไฟล์ ซึ่งสื่อลามกเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ในตลาดมืดต่อไป ไม่สามารถตามลบได้ทั้งหมด แม้คนร้ายจะถูกจับกุมแล้วก็ตาม

นี่คือตัวอย่างสถานการณ์อันเลวร้ายของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กชายที่นับเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารยิ่งเปิดช่องทางให้เด็กถูกละเมิดได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถบุกเข้าไปหาเด็กได้ถึงในห้องนอน โดยที่พ่อแม่ไม่สามารถป้องกันได้ทันหลายกรณีนำไปสู่การค้ามนุษย์ ทำให้ปัญหาร้ายแรงกว่าเดิม นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจและความแตกแยกของครอบครัว

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา ทำให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ (Thailand Institute of Justice) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและร่วมขจัดความรุนแรงต่อเด็กเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ได้ร่วมกับ เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT International) จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง "การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย รายงานประเทศไทย" และได้จัดกิจกรรมเปิดเผยผลวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมาโดยได้เชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

คำถามที่หลายคนอาจจะตั้งขึ้นทันทีที่ได้อ่านชื่องานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ "ทำไมต้องเป็นเด็กชาย?" คำตอบอยู่ในบทสรุปของงานวิจัยที่ระบุตอนหนึ่งว่า "...มีช่องว่างของความเข้าใจทั่วโลกต่อผลกระทบที่เด็กชายได้รับจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีน้อย หรือถ้าปรากฏ ก็มักเป็นข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่เด็กหญิงทั้งๆ ที่ในสภาพแวดล้อมบางอย่าง เด็กผู้ชายได้รับผลกระทบมากกว่าที่เข้าใจกัน และเด็กบางกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มที่มีเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศที่หลากหลาย..."

ความน่าสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้ สะท้อนผ่านมุมมองของ ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ ว่า ในรายงานมีมุมมองจากผู้ปฏิบัติงานจริงที่ทำงานในส่วนหน้า และเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่เป็น "เด็กผู้ชาย" ซึ่งมีความเปราะบางต่างจากเพศหญิงที่มักจะถูกพูดถึงมากกว่า รายงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าใจปัญหานี้ เพื่อออกแบบกระบวนการแก้ไขที่สามารถตอบโจทย์ของปัญหาที่แท้จริงได้มากขึ้น

"ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ UN Crime Congress 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา มีหลายข้อสรุปที่ให้ความสำคัญกับการทำให้กระบวนการยุติธรรมต้องรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ 'ภัยคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กผ่านเทคโนโลยี' โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในโลกยุคโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กมีมากขึ้น เพราะเด็กอาจปรับตัวได้ไม่ดีพอกับโลกที่ต้องใช้เทคโนโลยีในยุคโควิด จนพบการล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก ทั้งยังมีปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ และความรุนแรงในครอบครัว" ผู้อำนวยการ TIJ กล่าว

จากมุมมองของ ดร. พิเศษ ทำให้มองเห็นประเด็นและข้อค้นพบสำคัญที่งานวิจัยชิ้นนี้ตอบโจทย์ ได้แก่ สถานการณ์จริงว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย ปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนหน้า และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา

ในประเด็นแรก สถานการณ์จริงเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนฺ์ทางเพศจากเด็กชาย ดร.มาร์ค คาเวนา หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ ECPAT นำเสนอบทสรุปของงานวิจัยว่า ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นเยาวชนชายในประเทศไทย ซึ่งขายบริการทางเพศอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ รวม 20 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเรียกว่า "กลุ่มความหลากหลายทางเพศ SOGIE" (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) พบว่าเยาวชนที่ให้สัมภาษณ์เกินกว่าครึ่งเริ่มให้บริการแลกเปลี่ยนทางเพศกับสิ่งมีค่าครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยมีอายุน้อยที่สุดคือ 12 ปีเท่านั้น

ที่น่าตกใจคือ การแลกเปลี่ยนทางเพศที่ว่านี้ บางครั้งเพียงเพื่อต้องการที่พักพิง ต้องการความปลอดภัยหรือเงินเพียงเล็กน้อย เพราะเหตุผลที่สำคัญที่พวกเขาเข้ามาสู่วงการนี้ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความแตกต่างของรสนิยมทางเพศ

"ผมรู้สึกค่อนข้างกลัว ผมนั่งอยู่ตรงนั้นในขณะที่ลูกค้าขับรถผ่านมา แล้วเขาก็จอดรถและเดินเข้ามาหาผม เขาถามผมว่า ผมอยากไปกับเขามั้ย? แล้วเขาก็พูดอีกว่า พี่ขอเวลาแป๊บเดียวนะ แล้วพี่จะให้เงินน้องด้วย" นี่คือคำบอกเล่าของเยาวชนที่เริ่มให้บริการทางเพศตั้งแต่อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้

ส่วนในประเด็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนหน้า ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเด็ก จำนวนถึง 65 คน พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนหน้ามีปัญหาเรื่องการสร้างความไว้ใจเพื่อทำงานกับเด็กที่ให้บริการทางเพศ "ซึ่งเป็นเด็กผู้ชาย" ทั้งยังพบปัญหาต่อการเข้าถึงชุมชนของเด็ก และปัญหาไม่สามารถให้คำปรึกษากับเด็กผู้ชายกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้

ข้อค้นพบที่สำคัญก็คือ เจ้าหน้าที่อาจเผลอไปมีอคติกับเด็กกลุ่มนี้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะทัศนคติที่คิดว่า "เด็กผู้ชายที่ให้บริการแลกเปลี่ยนทางเพศ ไม่ใช่เหยื่อที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ" ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้เด็กชายอาจจะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากกฎหมาย ดังนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จึงต้องการการอบรมเพิ่ม เพื่อให้ทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"จากการสัมภาษณ์พบว่า มีเด็ก 18 คนจาก 20 คน ยืนยันว่าจะเลิกทำอาชีพนี้ ถ้าพวกเขามีทางเลือกอื่นในการหารายได้เพื่อดำรงชีพ ฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ต้องการ ก็คือโอกาสที่จะเข้าถึงบริการสังคมอย่างเท่าเทียมทั้งเพศชาย หญิง และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึ่งการทำให้พื้นที่อื่นๆ นอกจากเมืองใหญ่มีบริการทางสังคมที่เพียงพอ มีงานทำ มีการอบรมสร้างอาชีพมากขึ้น ก็จะช่วยไม่ให้เยาวชนกลุ่มนี้ต้องเข้ามาทำงานให้บริการทางเพศได้" หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ ECPAT กล่าว

ในประเด็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า มีข้อมูลจาก มายา มาวน์เซอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเออเบิร์น ไลท์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งองค์กรพันธมิตรที่ร่วมผลิตรายงานวิจัยชิ้นนี้ ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่า มีกรณีของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างเล็กกว่าเด็กทั่วไป เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จนต้องออกไปอยู่บ้านพักเด็กกำพร้า และต้องออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี เด็กคนนี้ถูกเพื่อนชักจูงไปดื่มเหล้าและใช้ยาเสพติด เมื่อถูกจับได้ ก็โดนตำหนิอย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพัก ทำให้เด็กตัดสินใจหนีออกไปใช้ชีวิตคนเดียวในเมือง กลายเป็นเด็กเร่ร่อน จนต้องดำรงชีพและหาเงินมาซื้อยาเสพติดด้วยการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศ

"จะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะป้องกันเด็กคนนี้ไว้ได้หลายครั้ง ทั้งผู้ปกครอง ครู หรือเจ้าหน้าที่ที่บ้านพัก แต่พวกเขาไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม และไม่เข้าใจความต้องการของเด็ก" มายา กล่าว และรายงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพื่อปกป้องเด็กผู้ชายและเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ก่อนจะตกเป็นผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพราะมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะช่วยยุติปัญหานี้ได้

ส่วนข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายนั้น ดร.มาร์ค คาเวนา ให้ข้อมูลว่า กฎหมายไทยมีข้อดีที่ไม่แบ่งแยกเพศของเยาวชนที่ถูกกระทำ แต่ส่วนที่ยังเป็นปัญหาก็คือ เด็กที่เป็นผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศยังสามารถถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหา "มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี" ได้ด้วย ทั้งที่ควรจัดอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายเท่านั้นและในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เป็นข้อห้ามในการล่อลวงเด็กทางออนไลน์ หรือ การ LIVE Streaming รวมทั้งยังเสนอให้ยกเลิกการจำกัดอายุความสำหรับความผิดฐานแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เพราะปัจจุบันมีอายุความเพียง 15 ปี

ในประเด็นการละเมิดเด็กทางออนไลน์ มีข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งทำคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมานานกว่า 15 ปี ระบุว่า จากคดีที่เคยรับผิดชอบ ตัวเลขเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง และยังพบว่ามีสิ่งที่ตามมาคู่กันเสมอ คือ การขายภาพลามกอนาจารของเด็กผู้ชายผ่านโลกออนไลน์

ที่สำคัญเด็กผู้ชายมักมีแนวโน้มไม่เล่าเรื่องหรือบอกต่อสิ่งที่เขาถูกกระทำต่อคนใกล้ชิด เพราะอับอาย กลัวถูกบูลลี่ ทำให้มีข้อเท็จจริงจากเหยื่อทุกคนว่า ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้มาก่อนเลย และเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ มีโอกาสใช้ยาเสพติดสูง กลายเป็นวงจรปัญหาที่ใหญ่โตและกว้างมากขึ้น

ทั้งหมดนี้คือความร้ายแรงของปัญหา และทุกฝ่ายที่มาร่วมรับฟังรายงานการวิจัยก็เห็นตรงกันว่า จะต้องนำผลวิจัยชิ้นนี้ไปขยายผล ต่อยอด เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม และปกป้องเด็กไทยให้พ้นจากการถูกคุกคาม.

แชร์ข่าว :
Tags:
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|