SISB อยู่ในช่วงของการเติบโต


คุณค่าบริษัท

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย และส่งผลกระทบในหลายอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้นักลงทุนกลับมาปรับพอร์ตการลงทุน โดยหลายคนเริ่มมองหาหุ้น “หลุมหลบภัย” อย่างหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดโควิด หุ้นที่มีการปรับตัวรับวิถีปกติใหม่ (New Normal) และหุ้นที่มีโอกาสการเติบโตในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานไวรัสยังควบคุมสถานการณ์ได้ยากในช่วงระยะสั้น

ดังนั้น ในตัวของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน

ถือเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าที่แนวโน้มรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ตามแผนงานการขยายสาขาของ SISB

อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา แต่กลุ่ม SISB ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ สอดรับ New Normal โดยการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด

อีกทั้ง ผู้บริหาร SISB คาดว่าปี 2564 จะมีจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 200 คน ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในรอบปี 2564 มีโอกาสที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และสถานการณ์ต่าง ๆ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววัน อีกทั้งปีการศึกษาใหม่คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้น และมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2 ในช่วงปลายปีนี้

โดยการขยายโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับนักเรียนเต็มที่เพิ่มขึ้นอีก 600 คน

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน SISB ในจังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ เตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มในที่ดิน 14.8 ไร่ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงกลางปี 2564 และพร้อมรับนักเรียนใหม่ช่วงเดือนสิงหาคม 2565

นอกจากนี้ ยังมีดีล M&A ที่จะช่วยผลักดันรายได้และกำไรของ SISB เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ในส่วนของการเข้าร่วมลงทุนโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะทำให้มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 3/2564 หรือภายในช่วงครึ่งปีหลัง โดย SISB ไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมลงทุน เพราะมีกระแสเงินสดเพียงพอ

ขณะที่ทางบล.ทิสโก้ มองว่า แผนขยายสาขาธนบุรีเฟส 2 ที่จะเปิดในเดือน ส.ค.ปีนี้ ช่วยเพิ่ม capacity รองรับนักเรียนเพิ่ม 600 คน รวม capacity ทุกสาขารองรับได้ 4,565 คน และในปีหน้าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่นนทบุรี ที่รองรับนักเรียนได้ 1,000 คน

สำหรับจุดคุ้มทุนโครงการใหม่นนทบุรี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น บริษัทคาดไม่เกิน 7 ปี โดยงบลงทุนสาขานนทบุรีในเฟส 1 ประมาณ 400 ล้านบาท ที่ระดับอนุบาล-ประถม และคาดจะใช้งบลงทุนน้อยลงในการเปิดนนทบุรีเฟส 2 ซึ่งคาดจะเปิดได้หลังจากเปิดเฟส 1 แล้วประมาณ 4-5 ปี รองรับนักเรียนระดับมัธยมเพิ่มขึ้น

ส่วนดีลร่วมทุน (M&A) เป็นโครงการ daycare nursery สำหรับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน-3 ปี คาดจะทราบผลในไตรมาส 3 นี้ บริษัทมองเป็นโอกาสต่อยอดเสริมธุรกิจโรงเรียน SISB ในอนาคต และบริษัทยังมองโอกาสในการขยายโรงเรียนกลุ่มใหม่ในระดับค่าเทอมที่รองลงมาหรือต่ำกว่า 2.5 แสนบาท/ปี (SISB ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 4 แสนบาท) เพื่อขยายกลุ่มนักเรียนใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและยังสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ในต่างจังหวัดได้

พร้อมกับคาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 1/2564 ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ในช่วง ม.ค. และบริษัทได้มีการปรับขึ้นค่าเทอมตั้งแต่ ม.ค. 2564 เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับปี 2563 ที่มีฐานค่าเทอมปกติ ทำให้ค่าเทอมเฉลี่ยปี 2564 คาดอยู่ที่เฉลี่ยปีละ 466,000 บาท

ประกอบกับ คาดกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71% จากงวดเดียวกันของปีก่อน คาดรายได้อยู่ที่ 1,308 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) จากคาดนักเรียนเพิ่มขึ้น 188 คน จากสาขาเดิมและสาขาธนบุรีที่ขยายเฟส 2 เพิ่มขึ้น และต้นทุนค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นปีละ 30 ล้านบาท

รวมทั้งคาดกำไรปี 2565 อยู่ที่ 377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการคาดรวมสาขาใหม่นนทบุรีเฟส 1 ที่คาดจะเปิดให้บริการได้ในเดือน ส.ค. 2565 คาดต้นทุนค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นปีละ 20 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนบุคลากรครูที่คาดเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 14.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. MR.YEW HOCK KOH 308,720,000 หุ้น 32.84%
  2. น.ส.วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร 266,620,400 หุ้น 28.36%
  3. น.ส.นงค์นภา ทองมี 94,433,400 หุ้น 10.05%
  4. นายประยงค์ วนิชสุวรรณ  80,330,000 หุ้น 8.55%
  5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,457,500 หุ้น 3.45%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. น.ส.วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการ
  4. นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ
  5. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

Back to top button
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|